Flis

Nurmio Consulting säljer flisvärme. Flis är sönderdelat virke.
Tag kontakt!

Ta kontakt

Nurmio Consulting Oy Ab
Stusnäsvägen 130
25870 DRAGSFJÄRD

Skogsägare / ärvare tag kontakt!