Högkvalitativt flis från Kimitoön

Nurmio Consulting Oy Ab är ett företag verksamt på Kimitoön, som erbjuder skogsvärderingar, flisvärme samt planering av arbeten för skogsförbättring med flera års erfarenhet och expertis.

Vår styrka är våra gedigna expertkunskaper inom skogsbruk. Vi ger service på både finska och svenska.

Kontakta oss och fråga mer!

Skogsägare / ärvare tag kontakt!

Ta kontakt

Nurmio Consulting Oy Ab
Stusnäsvägen 130
25870 DRAGSFJÄRD