Skogsvärdering

Kommer du strax att ärva skog och du har ingen aning om vad du ger dig in på? Eller ska du sälja en del av disitt sommarställe? Behöver du hjälp? Konsultation?
Ring Mårten!

Ta kontakt

Nurmio Consulting Oy Ab
Stusnäsvägen 130
25870 DRAGSFJÄRD

Skogsägare / ärvare tag kontakt!